FAYDALI BİLGİLER


Etiket Sistemi

15.02.2003 tarih 25021 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 31.01.2007 tarih 26420 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (95/16/AT) Asansör yönetmeliğinin yürürlükteki 22. maddesine göre yapılan kontroller sonucunda asansörün mevcut haliyle kullanılmasında teknik ve güvenlik açısından sakınca bulunmadığını belirten “Yeşil” etiket, eksik ve hataların ivedilikle giderilmesi gerektiği anlamına gelen“Mavi” etiket, eksik ve hataların giderilmesine kadar kullanılması sakıncalıdır anlamına gelen “Kırmızı”etiket yapıştırmaktadırlar.

Apartmanınızın ismiyle güvenli olup olmadığını buradan sorgulayabilirsiniz.
http://mmoadana.org/sorgu.php


Bakım Yaptırılacak Firma Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bakımcı Firma;

-TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine Sahip Olmalıdır.
-Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesine Sahip Olmalıdır.
-Servis aracı olan firmalar tercih edilmelidir.
-Bulunduğunuz ilde veya size en yakın olan yerde bürosu olan firmalar tercih edilmelidir.
-Firma ile yıllık bakım sözleşmesi yapılmalıdır.
-Firmanın değiştirilmesini söylediği parçalar değiştirilmeli veya değiştirilene kadar asansör kapalı tutulmalıdır. Aksi halde Bina -Yöneticisi oluşacak kazalardan sorumludur.
-Her sene asansörün yıllık kontrolleri Odamıza yaptırılmalıdır. Yaptırılmamasından kaynaklanan kazalardan Bina/Site Yöneticisi sorumludur.


Asansör Yıllık Kontrolü

Biz Asansör Firmasına aylık bakım yaptırıyoruz, yıllık bu kontrol niye yapılıyor? 

15.02.2003 tarih 25021 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 31.01.2007 tarih 26420 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (95/16/AT) Asansör yönetmeliğinin yürürlükteki 22. maddesine göre

“Bina Yöneticisi / Sorumlusu yönetmelik kurallarına uygun olarak asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacı ile ayda bir defa düzenli bakımını ve onarımını bu Yönetmelikte tarif edilen asansör firmasına veya yetkili servisine yaptırmaktan ve kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek olan tehlikelerin önlenmesi için yapının bağlı bulunduğu belediye veya valilik tarafından ilk kontrolünü asansörün işletmeye açılmasından iki yıl sonra, daha sonraki kontrollerini de her yıl yaptırmaktan sorumludur.” 

Bu kontroller söz konusu yönetmelik gereği protokoller sonucu Koordinatörlüğümüzün görevlendirdiği bir Elektrik ve bir Makine mühendisince 31 ana başlık ve 135 maddeli kontrol formu ile yapılmakta; tespit edilen eksiklikler ve hatalar bina yöneticisi ve firma yetkilisine rapor şeklinde verilmektedir.


Yıllık kontrolümüzü yaptırmazsak ne olur ? 

Zaman içinde eskiyen, yıpranan, aşınan parçaların değişip değişmediğinin anlaşılabilmesinin, firmalara yaptırılan bakımlarda asansörün korunmasına ve güvenli kullanımına karşı gevşeme, ayarsızlık, yağlama ve özellikle de motor yanmalarına karşı tedbirlerin alınıp alınmadığının belirlenmesinin tek yolu asansörlerin periyodik kontrolü ve denetimidir.

Asansörün bakımsızlığı ve kontrolsüzlüğü neticesinde oluşabilecek kazalarda tüm sorumluluk (95/16/AT) Asansör Yönetmeliğine göre Bina Yöneticisi ve Bakımcı Firmadadır.